Før du kan ta teoriprøven, må du søke om førerkort. Du må også bestille time til teoriprøven på nett. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon.

Søk om førerkort Logg inn

Den enkleste måten å søke om førerkort på, er på Din side. Du kan også fylle ut et søknadsskjema på papir, og sende det til en av våre trafikkstasjoner

Når din søknad er registrert, kan du ta teoriprøven.

Når du kommer til trafikkstasjonen

På trafikkstasjonen må du vise gyldig legitimasjon og betale teoriprøven. Du må også ta og betale for bilde til førerkortet hvis det er aktuelt. 

I eksamenslokalet besvarer du oppgavene på en pc. Du kan be om å få utlevert hodetelefoner hvis du vil ha oppgavene og svarmulighetene lest høyt på norsk. Da må du velge norsk bokmål som språk.

Språk

Du kan ta teoriprøven for alle klasser på norsk bokmål. I tillegg kan du ta enkelte klasser på andre språk:

  • klasse B: nynorsk, nordsamisk, engelsk, arabisk (MSA), sorani og tyrkisk
  • klasse AM 146 og T: nynorsk
  • klasse AM 147, A1, A2 og A: nynorsk og engelsk
  • klasse C1, C, CE, D1 og D: nynorsk
  • klasse S: nynorsk og nordsamisk

Du kan selv skifte til det språket du ønsker, under prøven.

Etter teoriprøven

Du får resultatet vist på skjermen med en gang du har levert. Du får også tilsendt resultatet av prøven med en oppsummering av besvarelsen på de ulike temaene. 

Hvis du skal kjøre opp, kan du gjøre det nå hvis du har bestått teoriprøven og gjennomført all opplæringen. Opplæringen må også være registrert i vårt system.

Du kan sjekke hvor langt du har kommet i opplæringen, under dine søknader på Din side. Du må bestå oppkjøringen innen tre år etter du bestod teoriprøven. 

Hvis du tar førerkort til moped (klasse AM 146 eller AM 147) eller snøscooter (klasse S), skal du ikke kjøre opp.

Teoriprøve for moped (AM) og snøscooter (S)

For klassene moped (AM) og snøscooter (S) er teoriprøven avsluttende prøve og gyldig i fem år.

Før du kan ta teoriprøven, må følgende være på plass:

  • Du må ha gjennomført all opplæringen, og den må være registrert hos oss.
  • Politiet må ha godkjent vandelen din.
  • Du må ha fylt 16 år.

Du kan se om vandelen din er godkjent, under dine søknader på Din side.

Du må ha med deg syns- eller helseattest i følgende tilfeller:

  • Svarte du «Ja» på spørsmål 1–2 om syn og helse, må du ha med synsattest fra en offentlig godkjent optiker eller øyelege.
  • Svarte du «Ja» på spørsmål 3–17 om syn og helse, må du ha med helseattest fra en lege.

Alder

I de fleste klassene kan du ta teoriprøven fra 6 måneder før du fyller alderskravet til klassen.

Hvis du tar førerkort for moped elle snøscooter, må du oppfylle alderskravet når du tar teoriprøven. Det skyldes at teoriprøven i disse klassene er avsluttende prøve. 

Tilrettelagt teoriprøve

Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve hvis du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Under en tilrettelagt teoriprøve er det en sensor til stede. Sensor kan hjelpe deg med å forstå det som er skrevet i oppgaven.

Strøk du på teoriprøven?

Etter at du har sett resultatet på skjermen ved avslutning av prøven, kan du se gjennom de oppgavene du har svart feil på.

Hvis du ikke består teoriprøven, må du vente to uker før du kan ta en ny prøve. Når du møter opp til den nye prøven, viser du gyldig legitimasjon og betaler for teoriprøven på nytt.