Krav til kompetanse

Skal du ha løyve for gods- og persontransport, må du bestå en løyveeksamen for å kunne dokumentere at du har tilstrekkelig med faglig kompetanse. Last ned kompetansekravene (PDF).

I tillegg til å ha satt deg grundig inn i kompetansekravene må du for å kunne ta løyveeksamen for gods- og persontransport, først ha bestått teoriprøven for førerkortklasse C1, D1, C eller D.

Om prøven

Løyveeksamenen består av to delprøver, og du må bestå og gjennomføre begge deler samme dag. Prøven varer fire timer, to timer per delprøve.

Delprøve 1 består av 40 spørsmål med flere svaralternativer, hvor hvert spørsmål har ett rett svar. Delprøve 2 består av 20 spørsmål, hvor flere alternativer på hvert spørsmål kan være riktig. For å bestå eksamen må du ha 80 prosent rett på delprøve 1 og 60 prosent rett på delprøve 2. Du får vite med en gang om du har bestått prøven.

Eksempel på hvordan oppbygningen av oppgavene er (PDF).

Ved oppmøte

Løyveeksamen tar du på en av våre trafikkstasjoner. Du må bestille time på forhånd.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven. Du kan betale med kort eller kontant, kredittkort aksepteres ikke.

Før prøven starter, får du utdelt kladdeark, kulepenn, kalkulator, aksellast-kart og veilister, som du kan bruke som hjelpemidler under prøven.

Bestått

Har du bestått løyveeksamen for person- og godstransport, er det krav om at du skal ha et kompetansebevis som er gyldig innen EU/EØS. Statens vegvesen utsteder beviset, og du betaler for utstedelsen med en gang du har bestått eksamen. Saksbehandleren i skranken sender på vegne av deg en bestilling på kompetansebevis til løyvekontoret i Statens vegvesen. Kompetansebeviset mottar du i posten.

Dokumentasjon ved søknad om løyve

Skal du søke om løyve for person- og godstransport, innhenter løyvekontoret selv resultatene fra eksamen. Du trenger ikke legge de ved søknaden.

Ikke bestått

Om du ikke består prøven, kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Du kan melde deg opp til ny eksamen påfølgende dag, men vi anbefaler deg å jobbe mer med pensum før du tar prøven på nytt. Du må da gjennomføre ny eksamen i den delprøven du ikke bestod, og betaler kun for den.