Krav til kompetanse

Skal du ha løyve for taxi, gods- og persontransport må du bestå en løyveeksamen for å kunne dokumentere at du har tilstrekkelig med faglig kompetanse. Kompetansekravene kan du laste ned her (PDF).

For løyve for taxi, selskapsvogn eller transport for funksjonshemmede er det etablert alternative kompetansekrav. Last ned de alternative kompetansekravene her (PDF).

I tillegg til å ha satt deg grundig inn i kompetansekravene må du for å kunne ta løyveeksamen for gods- og persontransport, først ha bestått teoriprøven for førerkortklasse C1, D1, C eller D. For løyveeksamen for taxi er det ingen forhåndskrav.

Om prøven

Løyveeksamenen består av to delprøver, hvor begge deler må bestås og gjennomføres på samme dag. Prøven varer fire timer, to timer per delprøve.

Delprøve 1 består av 40 spørsmål med flere svaralternativer, hvor hvert spørsmål har ett rett svar. Delprøve 2 består av 20 spørsmål, hvor flere alternativer på hvert spørsmål kan være riktig. For å bestå eksamen må du ha 80 % rett på delprøve 1, og 60 % rett på delprøve 2. Du får vite med en gang om du har bestått prøven.

Eksempel på hvordan oppbygningen av oppgavene er kan du se her (PDF).

Ved oppmøte

Løyveeksamen tar du på en av våre trafikkstasjoner. Det er drop-in, så sjekk åpningstider og møt opp i god tid. Husk å beregne nok tid til å gjennomføre hele prøven innenfor åpningstiden.

Ved oppmøte må du vise gyldig legitimasjon og betale for prøven. Du kan betale med kort eller kontant, kredittkort aksepteres ikke.

Før prøven starter får du utdelt kladdeark, kulepenn, kalkulator, aksellast kart og veglister, som kan brukes som hjelpemidler under prøven.

Bestått

Har du bestått løyveeksamen for person- og godstransport er det krav om at du skal ha et kompetansebevis som er gyldig innen EU/EØS. Statens vegvesen utsteder beviset, og du betaler for utstedelsen med en gang du har bestått eksamen. Saksbehandler i skranken sender på vegne av deg en bestillingen på kompetansebevis til løyvekontoret i Statens vegvesen. Kompetansebeviset vil du motta i posten.

Dokumentasjon ved søknad om løyve

Skal du søke om løyve for person- og godstransport, vil løyvekontoret selv innhente resultatene fra eksamen, du trenger ikke legge de ved søknaden.

For taxiløyve må du legge dokumentasjonen du får på trafikkstasjonen etter bestått prøve ved søknaden, når du søker til fylkeskommunen om løyve.

Ikke bestått

Om du ikke består prøven kan du få vite hvilke temaer du svarte feil på, men ikke de konkrete spørsmålene. Du kan melde deg opp til ny eksamen påfølgende dag, men vi anbefaler deg å jobbe mer med pensum før du tar prøven på nytt. Du må da gjennomføre ny eksamen i den delprøven du ikke bestod, og betaler da kun for den.