Du må gjennomføre opplæring på godkjent flyskole, og påmelding må sendes fra skolen til Luftfartstilsynet. Når du har fått bekreftelse fra Luftfartstilsynet om at påmeldingen er registrert, kan du møte til teorieksamen på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Du må bestille time til teoriprøven på forhånd. Husk at du må ha med deg gyldig legitimasjon og at du må betale for teoriprøven ved oppmøte. Du må selv ta med eventuelle tillatte hjelpemidler.

Priser og mer informasjon om LAPL/PPL/RTL finner du på nettsidene til Luftfartstilsynet.