I denne forbindelse ser vi at is som har bygd seg opp i skjæringer og fjellskrenter langs vegene våre begynner å slippe taket.

Våre entreprenører har stor oppmerksomhet på dette, og prøver å få rensket de verste plassene.

Det er viktig at publikum utviser varsomhet og ikke oppholder seg unødvendig i områder med mye is i skjæringer.

Informer barn om faren ved å oppholde seg i nærheten av issvuller som kan komme ned.

Selv om det arbeides med å begrense nedfall så klarer vi ikke å være overalt.