Du kan enkelt bestille prøveskilt (dagsprøvekjennemerker) på nett. Er det mer enn ti virkedager til du skal bruke dem, kan du få prøveskiltene tilsendt i posten. Skal du bruke prøveskiltene før ti virkedager, må du hente dem på en trafikkstasjon som tilbyr kjøretøytjenester.

Hovedregelen er at du kan kjøpe prøveskilt for 24 timer. Du bestemmer selv når gyldigheten på prøveskiltet starter. Det er i noen tilfeller mulig å kjøpe prøveskilt for flere påfølgende dager, men de må du bestille ved å møte opp på en trafikkstasjon. Prøveskiltene kan bestilles inntil 60 dager i forveien av når de skal brukes.

Har du et kjøretøy som tidligere ikke har vært registrert i Norge, må du bestille time på en trafikkstasjon for å kjøpe prøveskilt. 

Pris og betaling

Prøveskilt koster 330 kroner per dag og kan på nett betales med Visa debetkort, Mastercard debetkort, kredittkort eller BankAxess.

Når og hvor kan du bruke prøveskilt?

Prøveskilt kan kun brukes på kjøretøy som ikke er registrert, og det er førerens ansvar at kjøretøyet er i forsvarlig stand når det brukes.

Du kan bruke prøveskilt ved:

  • flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
  • prøving av kjøretøy i forbindelse med reparasjon eller annet
  • kjøring i forbindelse med fortolling, godkjenning og registrering
  • demonstrasjon (for eksempel prøvekjøring i forbindelse med kjøp og salg)

Prøveskiltene kan ikke brukes til transport av personer og gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til det, og det er påført kjøreseddelen. Når uregistrert motorvogn slepes og slepingen krever at en person sitter i førersetet, skal den ha påsatt prøveskilt.

Eksempler på tilfeller hvor prøveskilt ikke kan brukes er; rallykjøring, alle former for billøp, øvelseskjøring, russearrangementer, på campingvogn ved ordinære helgeturer samt på kjøretøy som aldri ville kunne bli godkjent og registrert i Norge.

Slik kjøper du prøveskilt på en trafikkstasjon

Skal du kjøpe prøveskilt på en trafikkstasjon må du ha med deg gyldig legitimasjon og oppgi følgende:

  • fødsels-/organisasjonsnummer
  • registreringsnummer
  • eventuelt understellsnummer (dersom du ikke kan fremskaffe kjennemerke)
  • formål
  • kjørestrekning
  • varighet

På trafikkstasjonen kan du betale prøveskilt med Visa debetkort eller kontant, kredittkort aksepteres ikke. Du må være fylt 16 år for å kjøpe prøveskilt.

Forsikring

Når du kjører med prøveskilt trenger du ikke ha ansvarsforsikring på bilen. Forsikringen dekkes da av Statens vegvesen.

Kjøreseddel

Prøveskiltene er av "bruk og kast-typen". De er laget av en folie som klistres på bilen der de vanlige skiltene ellers ville vært montert. Sammen med prøveskiltet får du en kjøreseddel som skal medbringes under kjøring og kunne fremvises ved kontroll.