Kontaktinformasjon

E-post: brukerstotte@vegvesen.no

Hvilke opplysninger trenger vi?

 • Merke
 • Årsmodell (ca.)
 • Rammenummer/ understellsnummer/ chassisnummer/ motornummer
 • Navn og telefonnummer til kunden eller ev. e-postadresse.

Når det gjelder motornummer: På en del mopeder søker vi på motornummer – ikke rammenummer, oppgi gjerne begge.

Vi har to registre hvor vi kan hente ut forskjellige opplysninger:

Kortregister 

Registrerte / avregistrerte kjøretøy fram til ca. mai 1973.

Vi trenger merke og understellsnummer.

Vi kan opplyse om:

 • Første kjennemerke (dato for første gangs registrering)
 • Type og motornummer for kjøretøy etter 1945

Registeret omfatter ikke:

 • Traktor
 • Tilhenger
 • Campingvogn

Mikrofilmregisteret 

Registrerte / avregistrerte kjøretøy pr. 1. januar 1973 og senere (til 1994)

Vi trenger hele understellsnummeret (husk punktum, komma, strek, mellomrom og stjerne).

Vi kan opplyse om:

 • Merke og registreringsår
 • Kjøretøygruppe
 • Kjennemerke
 • Siste registreringsdistrikt
 • Siste eier med adresse

Registeret omfatter alle kjøretøygrupper

Traktorer er vanskelig å finne da de ikke ble registreringspliktige før i 1969. Før dette var det frivillig om man ville registrere traktorer.

Hvis du har kjennemerke (registreringsnummer) kan vi opplyse om hvilken trafikkstasjon du kan kontakte. Trafikkstasjoner kan ha register over alle kjøretøy som de har registrert, og du kan få flere opplysninger om kjøretøyet ved direkte kontakt med trafikkstasjonen. 

I tidsrommet ca 1960–1962 ble registeret overflyttet fra politiet til det daværende Bilsakkyndige. I denne perioden ble registeret ikke oppdatert. Opplysningene kan finnes likevel hvis kjøretøyet er registrert på nytt senere.

Saksbehandlingstid

Det må påregnes to ukers svartid. 

Kostnad for å få opplysningene

Våre tjenester koster ingen ting. Vi tar gjerne kopier av kort eller utskrift fra mikrofilm og sender deg det dersom du ønsker det.