Hvis du ønsker store volum av sammensatte kjøretøyopplysninger, kan du søke om det. Prisen avhenger av mengden informasjon som skal sammenstilles.

I mange tilfeller kan du selv sette sammen og bestille opplysninger fra oss i selvbetjeningsløsningen.

Hvis selvbetjeningsløsningen ikke dekker ditt behov, kan du søke om opplysninger gjennom søknadsskjemaet nederst på denne siden.

Vi kan for eksempel tilby sammenstillinger av alle førstegangsregistrerte kjøretøy av et gitt merke eller en gitt kjøretøygruppe i en gitt periode. Du kan også søke om sammenstillinger som inneholder eieropplysninger, for eksempel alle kjøretøy av et gitt merke i et gitt område. Prisen avhenger av hvor mye informasjon som skal sammenstilles.

Når vi utleverer filer som inneholder personopplysninger, krypterer vi disse og sender krypteringsnøkkel på SMS.

Veiledning om krypterte filer

Vi krypterer alle filer som inneholder personopplysninger, når vi utleverer disse. Dette er for å sikre at personopplysninger ikke kommer på avveie, og at uvedkommende ikke kan få tilgang til disse.

Hvis du bestiller et uttrekk som inneholder personopplysninger, må du gå gjennom følgende steg for å dekryptere filen du mottar:

  1. Sikre at du har et passende komprimeringsprogram for å dekryptere filer. 7-Zip er et gratis program med denne funksjonen, og fremover i veiledningen går vi ut fra at du bruker dette.
  2. Lagre filen du har mottatt fra oss, lokalt på maskinen din. Du mottar den i en komprimert og kryptert mappe som inneholder filen din.
  3. Høyre-klikk på den komprimerte mappen.
  4. Naviger til «7-Zip»-elementet i menyen og velg «Pakk ut …». Det dukker opp ett nytt vindu der du blir bedt om å oppgi passord på filen og hvor filen skal pakkes ut til.
  5. Skriv inn passordet du har mottatt på SMS, og velg hvor filen skal pakkes ut til. Trykk deretter «OK».
  6. Naviger til hvor filen ble pakket ut til. Der finner du filen som inneholder opplysningene du har etterspurt.

Bestill utvidet utlevering av kjøretøyopplysninger

Avgiftsgruppe* Hvilken eller hvilke avgiftsgrupper av kjøretøy ønsker du opplysninger om?
Registreringsstatus* Hvilken eller hvilke registreringsstatuser på kjøretøy ønsker du opplysninger om?
Drivstoff* Velg hvilke drivstoff kjøretøyene skal bruke