Hvis du ikke finner kjøretøyet ditt i kjøretøyregisteret, kan vi lete etter det i de manuelle registrene våre.

Har kjøretøyet ditt et rammenummer/ understellsnummer/ chassisnummer eller motornummer kan vi lete etter det i de manuelle understelsregistrene våre og hjelpe deg å få kjøretøyet registrert i kjøretøyregisteret. 

Slik går du fram 

Send oss en e-post til  med disse opplysningene:

 • Merke
 • Årsmodell (ca. år om du ikke har nøyaktig årstall)
 • Rammenummer/ understellsnummer/ chassisnummer/ motornummer
 • Navn og telefonnummer til deg eller den du hjelper

På en del mopeder søker vi på motornummer – ikke rammenummer, så oppgi gjerne begge. Vi har også et register for motornummer på mopeder fram til 1973. Oppgi gjerne dette i tillegg til rammenummer.

Vi tar gjerne kopier av kort eller utskrift fra mikrofilm og sender deg om du ønsker det.

Register for kjøretøy fra 1920 til 1973

I dette registeret ligger registrerte/avregistrerte kjøretøy fra 1920 og fram til ca. mai 1973.

For å finne kjøretøyet i kortregisteret trenger vi merke og understellsnummer.

Vi kan finne opplysninger om:

 • Første kjennemerke (dato for første gangs registrering)
 • Type - og motornummer

Registeret omfatter ikke:

 • Traktor
 • Tilhenger
 • Campingvogn

Register for kjøretøy fra 1973 til 1994

I dette registeret ligger registrerte/avregistrerte kjøretøy fra 1. januar 1973 og til 1994.

For å finne kjøretøyet i registeret trenger vi hele understellsnummeret inkludert eventuelle punktum, komma, strek, mellomrom og stjerne.

Vi kan opplyse om:

 • Merke og registreringsår
 • Kjøretøygruppe
 • Kjennemerke (skilt) 
 • Siste registreringsdistrikt
 • Siste eier med adresse

Våre register omfatter alle kjøretøygrupper, men traktorer er vanskelig å finne da de ikke ble registreringspliktige før i 1969. Før dette var det frivillig om man ville registrere traktorer.

I tidsrommet ca.1960–1962 ble registeret overflyttet fra politiet til det daværende Bilsakkyndige. I denne perioden ble registeret ikke oppdatert. Opplysningene kan finnes likevel hvis kjøretøyet er registrert på nytt senere.

Har du et registreringsnummer?

Hvis du har registreringsnummer (kjennemerke) på kjøretøyet kan vi hjelpe deg å finne ut hvilken trafikkstasjon du kan kontakte. Trafikkstasjoner kan ha register over alle kjøretøy som de har registrert, og du kan få flere opplysninger om kjøretøyet ved direkte kontakt med trafikkstasjonen.