Tjenesten kan brukes av både privatpersoner og bedrifter. 

Det midlertidige vognkortet er gyldig i 1 måned og har et redusert opplysningsinnhold i forhold til det ordinære vognkortet. Hovedsakelig inneholder det de opplysningene eierne har mest bruk for.

Midlertidige vognkort er ikke gyldig i utlandet.

Registreringssperre

Fra det er bestilt nytt vognkort og til vognkortet er mottatt av den nye eieren, vil det ikke være mulig å foreta omregistrering av kjøretøyet i motorvognregisteret. Det skyldes at det nye vognkortet inneholder en ny PIN-kode som må brukes for å få gjennomført neste omregistrering.