Del 1 (teknisk del) inneholder:

  1. Opplysninger knyttet til eierens og kjøretøyets identitet
  2. Tekniske opplysninger om kjøretøyet

Denne delen skal oppbevares i kjøretøyet.

Del 2 (eierdelen) inneholder:

  • Opplysninger knyttet til kjøretøyets og eierens identitet

Denne delen bør oppbevares på et sikkert sted, atskilt fra kjøretøyet.

Salgsmeldingsdelen av vognkort del 2 ble fjernet 15. januar 2018. Har du en salgsmeldingsdel i ditt vognkort kan den benyttes ved eierskifte, men vi anbefaler deg å benytte salgsmelding på nett.