Du må ha personlig godkjenning om du er teknisk leder på et kontrollorgan, eller skal foreta periodiske kjøretøykontroller.

Søk om godkjenning Logg inn

Overgangsordningen for de som var kontrollører før 1. oktober 2018 utløp 1. oktober 2022.

Krav til personlig godkjenning

Det er krav om personlig godkjenning for kontrollører som skal utføre periodisk kontroll av kjøretøy. Det er tre ulike godkjenninger du kan få: Kontrollør av lette kjøretøy, kontrollør av tunge kjøretøy og kontrollør av traktor.

  • Du må ha fagbrev tilpasset den kjøretøykategorien du skal godkjennes for.
  • Du må gjennomføre opplæring for å oppnå personlig godkjenning.
  • Du må også sende inn politiattest som viser at du er skikket for oppgaven som kontrollør.

Det er også krav om personlig godkjenning for teknisk leder og stedfortreder for kontrollorgan. Les mer om hvordan du oppnår personlig godkjenning som teknisk leder.

Har du allerede registrert deg?

Har du registrert deg hos Statens vegvesen for å søke om å bli kontrollør, kan du logge inn på Din side. Her finner du ut hvilke godkjenninger du har, eller hva du mangler for å bli godkjent som kontrollør.

Godkjenningen er gyldig i fem år

Statens vegvesen gir godkjenning som kontrollør og teknisk leder for fem år. For å beholde godkjenningen i fem nye år, må du gjennomføre oppfriskningsopplæring. Dersom du har ulike godkjenninger som kontrollør, og ønsker å beholde disse, må du ta oppfriskningsopplæring for hver av kjøretøygruppene.

Habilitet

Som teknisk leder/stedfortreder eller kontrollør (Lovdata) har du ikke anledning til å kontrollere kjøretøy du selv eier eller råder over. Du har heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy som andre ansatte eller overordnede (for eksempel teknisk leder) i kontrollorganet eier eller råder over. Kontrollene må i slike tilfeller gjennomføres av et annet kontrollorgan.

Som teknisk leder/stedfortreder eller kontrollør har du heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy nær slekt eier eller råder over (for eksempel foreldre, barn eller ektefelle). Kontrollene må i slike tilfelles gjennomføres av annen kontrollør i kontrollorganet.

For kontrollører og tekniske ledere ved kontrollorgan