Du må ha personlig godkjenning om du er teknisk leder på et verksted eller et kontrollorgan, eller skal foreta periodiske kjøretøykontroller.

Søk om godkjenning Logg inn

Krav til personlig godkjenning

Fra 1. april 2022 er det krav om personlig godkjenning for kontrollører av periodisk kjøretøykontroll. Det er to ulike godkjenninger du kan få, kontrollør av lette kjøretøy eller kontrollør av tunge kjøretøy. I fremtiden vil det også være mulig å oppnå godkjenning for kontrollør av traktor.

Det er ulike opplæringer for å oppnå personlig godkjenning. Opplæringen er avhengig av om du har vært kontrollør før 1. oktober 2018 og er registrert på overgangsordning, eller ikke:

Du må også sende inn politiattest som viser at du er skikket for oppgaven som kontrollør.

Fra 1. oktober 2018 ble det også krav om personlig godkjenning for teknisk leder og stedfortreder for kontrollorgan. Les mer om hvordan du oppnår personlig godkjenning som teknisk leder.

Sjekk om du er registrert på overgangsordning

Er du registrert som kontrollører hos Statens vegvesen kan du logge inn på Din side og sjekke om du er meldt inn som kontrollør på overgangsordningenl. Her finner du også ut hva du mangler for å bli godkjent som kontrollør.

Godkjenningen er gyldig i fem år

Godkjenning som kontrollør og teknisk leder gis for fem år. For å beholde godkjenningen må du gjennomføre gjenoppfriskningsopplæring og det gis da godkjenningen for fem nye år. Dersom du har godkjenning som kontrollør av både lette og tunge kjøretøy, og ønsker å beholde begge godkjenningene, må du ta oppfriskningsopplæring for begge kjøretøygruppene.

Habilitet

Som teknisk leder/stedfortreder eller kontrollør (Lovdata) har du ikke anledning til å kontrollere kjøretøy du selv eier eller råder over. Du har heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy som andre ansatte eller overordnede (for eksempel teknisk leder) i kontrollorganet eier eller råder over. Kontrollene må i slike tilfeller gjennomføres av et annet kontrollorgan.

Som teknisk leder/stedfortreder eller kontrollør har du heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy nær slekt eier eller råder over (for eksempel foreldre, barn eller ektefelle). Kontrollene må i slike tilfelles gjennomføres av annen kontrollør i kontrollorganet.

For kontrollører og tekniske ledere