Du som skal være teknisk leder eller stedfortreder ved et kontrollorgan må ha personlig godkjenning.

Søk om godkjenning Logg inn

Det er krav om personlig godkjenning for å kunne være teknisk leder og stedfortreder for et kontrollorgan. Teknisk leder/stedfortreder skal ha fagbrev og relevant praksis tilpasset kontrollorganets kategori og være godkjent som kontrollør for passende kjøretøy kategori (lette og/eller tunge kjøretøy og traktor). Teknisk leder/stedfortreder skal være heltidsbeskjeftiget i kontrollorganet. 

Det er du som ønsker å bli teknisk leder som selv må søke om en slik godkjenning. Du må dokumentere relevant praksis og opplyse hvilken godkjenning du søker om.

Du må betale et gebyr for å søke om personlig godkjenning, selv om du får avslag. Det samme gjelder ved utvidelse av godkjenning. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

Tre typer godkjenninger

Det finnes tre ulike godkjenninger som teknisk leder

  • Teknisk leder for kontroll av lette kjøretøy
  • Teknisk leder for kontroll av tunge kjøretøy
  • Teknisk leder for kontroll av traktor

Kontrollorgan 01 krever at teknisk leder og stedfortreder har godkjenning som teknisk leder for kontroll av lette kjøretøy.

Kontrollorgan 02 og 03 krever at teknisk leder og stedfortreder har godkjenning som teknisk leder for kontroll av tunge kjøretøy.

Kontrollorgan 04 krever at teknisk leder og stedfortreder har godkjenning som teknisk leder for kontroll av både lette og tunge kjøretøy.

Kontrollorgan 05 krever at teknisk leder og stedfortreder har godkjenning som teknisk leder for kontroll av traktor.

Har du kompetanse fra et annet EØS-land?

Har du yrkeserfaring eller opplæring som teknisk leder fra en annen EØS-stat eller Sveits, kan du få godkjent yrkeskvalifikasjonene dine i Norge.

Du må søke om godkjenning av kvalifikasjonene dine og dokumentere kompetansen din gjennom kvalifikasjonsbevis eller gjennom dokumentasjon på utdanning eller yrkeserfaring. Eksempler på dokumentasjon kan være kontrollørbevis, diplom, fag- eller svennebrev og attester.

Godkjenningen er gyldig i fem år

Godkjenning som teknisk leder følger samme utløpsdato som tilhørende kontrollørgodkjenning. For å beholde godkjenningen må du gjennomføre gjenoppfriskningsopplæring, og det gis da godkjenning for fem nye år.

Habilitet

Som teknisk leder/stedfortreder (lovdata.no) har du ikke anledning til å kontrollere kjøretøy du selv eller nær slekt eier eller råder over (for eksempel foreldre, barn eller ektefelle). Kontrollen må i slike tilfeller overlates til en annen kontrollør i kontrollorganet. Du har heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy som andre ansatte i kontrollorganet eier eller råder over. Kontrollene må i slike tilfeller gjennomføres av et annet kontrollorgan.

For kontrollører og tekniske ledere ved kontrollorgan