Du som skal være teknisk leder eller stedfortreder ved et kontrollorgan må ha personlig godkjenning.

Søk om godkjenning Logg inn

Fra 1. april 2020 er det krav om personlig godkjenning for å kunne være teknisk leder og stedfortreder for et kontrollorgan. Teknisk leder/stedfortreder skal ha fagbrev og relevant praksis tilpasset kontrollorganets kategori og være godkjent som kontrollør for passende kjøretøy kategori (lette og/eller tunge kjøretøy). Se hvordan du kan få godkjenning som kontrollør. I tillegg må du på godkjenningstidspunktet ha vært i relevant arbeid i minst 3 av de siste 10 årene. Teknisk leder/stedfortreder skal være heltidsbeskjeftiget i kontrollorganet.  

Søk om godkjenning

Det er du som ønsker å bli teknisk leder som selv må søke om en slik godkjenning. At du ønsker å søke om personlig godkjenning som teknisk leder, inkludert dokumentasjon på praksis og sammen med en beskrivelse av hvilken godkjenning du søker om, sender du per post til Statens vegvesen.

Du må betale et gebyr for å søke om personlig godkjenning, selv om du får avslag. Det samme gjelder ved utvidelse av godkjenning. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

To typer godkjenninger

Det finnes to ulike godkjenninger som teknisk leder

  • Teknisk leder for kontroll av lette kjøretøy
  • Teknisk leder for kontroll av tunge kjøretøy

Kontrollorgan 01 krever at teknisk leder og stedfortreder har godkjenning som teknisk leder for kontroll av lette kjøretøy

Kontrollorgan 02 og 03 krever at teknisk leder og stedfortreder har godkjenning som teknisk leder for kontroll av tunge kjøretøy

Kontrollorgan 04 krever at teknisk leder og stedfortreder har godkjenning som teknisk leder for kontroll av både lette og tunge kjøretøy

Godkjenningen er gyldig i fem år

Godkjenning som teknisk leder følger samme utløpsdato som tilhørende kontrollørgodkjenning. For å beholde godkjenningen må du gjennomføre gjenoppfriskningsopplæring, og det gis da godkjenningen for fem nye år.

Habilitet

Som teknisk leder/stedfortreder (Lovdata) har du ikke anledning til å kontrollere kjøretøy du selv eller nær slekt eier eller råder over (for eksempel foreldre, barn eller ektefelle). Kontrollen må i slike tilfeller overlates til en annen kontrollør i kontrollorganet. Du har heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy som andre ansatte i kontrollorganet eier eller råder over. Kontrollene må i slike tilfeller gjennomføres av et annet kontrollorgan.