Du må ha personlig godkjenning som kontrollør før du kan utføre og melde inn periodisk kontroll av kjøretøy.

Søk om godkjenning Logg inn

Du søker om personlig godkjenning som kontrollør på Din side. Du må betale gebyr for å søke om personlig godkjenning, selv om du får avslag. Det samme gjelder ved utvidelse av godkjenning. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

For å få personlig godkjenning må du i tillegg dokumentere grunnkompetanse, levere politiattest og gjennomføre opplæring.

På Din side kan du sjekke hva som eventuelt gjenstår før du får godkjenning. Her vil du også kunne hente kopi av kontrollørbeviset ditt etter at du har fått godkjenning. Du vil motta kontrollørbeviset ditt i posten når du har blitt godkjent som kontrollør.

Tre typer godkjenninger

Det finnes tre ulike godkjenninger som kontrollør:

  • Kontrollør for kontroll av lette kjøretøy
  • Kontrollør for kontroll av tunge kjøretøy
  • Kontrollør for kontroll av traktor

Grunnkompetanse

Du dokumenterer med fagbrev at du har grunnkompetanse tilpasset den godkjenningstypen du ønsker deg. 

Politiattest

Du må også levere politiattest for å dokumentere at du er skikket som kontrollør. Attesten bestiller du hos politiet. Ved bestilling må du oppgi følgende formål: «Kontrollør for periodisk kontroll av kjøretøy». Politiattesten sendes inn via Din side.

Opplæring

Du må gjennomføre fullstendig opplæring hos en godkjent kursarrangør. Det er egne opplæringsløp tilpasset kjøretøygruppen du skal bli kontrollør for. Opplæringen for nye kontrollører består av tre separate opplæringsløp med åtte moduler, fordelt på praktisk og teoretisk opplæring.

Fullstendig opplæring består av et kurs på 60 timer på lette kjøretøy, 68 timer på tunge kjøretøy og 60 timer på traktor. For deg som skal være kontrollører for flere kjøretøygrupper, må alle tilhørende opplæringsløp gjennomføres. Alle løpene har imidlertid noen felles moduler, så du trenger bare å gjennomføre disse modulene i ett av opplæringsløpene. Sjekk hvilke kursarrangører som tilbyr opplæring

Har du kompetanse fra et annet EØS-land?

Har du yrkeserfaring eller opplæring som kontrollør fra en annen EØS-stat eller Sveits, kan du få godkjent yrkeskvalifikasjonene dine i Norge.

Du må søke om godkjenning av kvalifikasjonene dine og dokumentere kontrollørkompetansen din gjennom kvalifikasjonsbevis eller gjennom dokumentasjon på utdanning eller yrkeserfaring. Eksempler på dokumentasjon kan være kontrollørbevis, diplom, fag- eller svennebrev og attester.

Godkjenningen er gyldig i fem år

For å beholde godkjenningen må du gjennomføre oppfriskningsopplæring, og det gis da godkjenning for fem nye år.

Habilitet

Som kontrollør har du ikke anledning til å kontrollere kjøretøy du selv eller nær slekt eier eller råder over (for eksempel foreldre, barn eller ektefelle). Kontrollen må i slike tilfeller overlates til en annen kontrollør i kontrollorganet. Du har heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy som andre ansatte i kontrollorganet eier eller råder over. Kontrollene må i slike tilfeller gjennomføres av et annet kontrollorgan.

Teknisk leder og stedfortreder

For å være teknisk leder og stedfortreder kreves det personlig godkjenning. Les mer om hvordan du kan få godkjenning som teknisk leder.

For kontrollører og tekniske ledere ved kontrollorgan