Du må ha personlig godkjenning som kontrollør før du kan utføre og melde inn periodisk kontroll av kjøretøy.

Søk om godkjenning Logg inn

Slik søker du

Du søker om personlig godkjenning som kontrollør på Din side. Du må betale gebyr for å søke om personlig godkjenning, selv om du får avslag. Det samme gjelder ved utvidelse av godkjenning. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

For å få personlig godkjenning må du i tillegg dokumentere grunnkompetanse, levere politiattest og gjennomføre opplæring.

På Din side kan du sjekke hva som eventuelt gjenstår før du får godkjenning. Her vil du også kunne hente kopi av kontrollørbeviset ditt etter at du har fått godkjenning. Du vil motta kontrollørbeviset ditt i posten når du har blitt godkjent som kontrollør.

Tre typer godkjenninger

Det finnes tre ulike godkjenninger som kontrollør:

  • Kontrollør for kontroll av lette kjøretøy
  • Kontrollør for kontroll av tunge kjøretøy
  • Kontrollør for kontroll av traktor

Grunnkompetanse

Du dokumenterer med fagbrev at du har grunnkompetanse tilpasset den godkjenningstypen du ønsker deg. Dokumentasjon på grunnkompetanse/fagbrev sender du per post til Statens vegvesen, sammen med en beskrivelse av hvilken godkjenning du søker om.

Politiattest

Du må også levere politiattest for å dokumentere at du er skikket som kontrollør. Attesten bestiller du hos politiet. Ved bestilling må du oppgi følgende formål: «Kontrollør for periodisk kontroll av kjøretøy». Attesten sendes inn via Din side eller per post til Statens vegvesens.

Opplæring

Du må gjennomføre fullstendig opplæring hos en godkjent kursarrangør. Det er egne opplæringsløp tilpasset kjøretøygruppen du skal bli kontrollør for. Opplæringen for nye kontrollører består av tre separate opplæringsløp med åtte moduler, fordelt på praktisk og teoretisk opplæring.

Fullstendig opplæring består av et kurs på 60 timer på lette kjøretøy, 68 timer på tunge kjøretøy og 60 timer på traktor. For deg som skal være kontrollører for flere kjøretøygrupper, må alle tilhørende opplæringsløp gjennomføres. Alle løpene har imidlertid noen felles moduler, så du trenger bare å gjennomføre disse modulene i ett av opplæringsløpene. Sjekk hvilke kursarrangører som tilbyr opplæring

Godkjenningen er gyldig i fem år

For å beholde godkjenningen må du gjennomføre oppfriskningsopplæring, og det gis da godkjenning for fem nye år.

Habilitet

Som kontrollør har du ikke anledning til å kontrollere kjøretøy du selv eller nær slekt eier eller råder over (for eksempel foreldre, barn eller ektefelle). Kontrollen må i slike tilfeller overlates til en annen kontrollør i kontrollorganet. Du har heller ikke anledning til å kontrollere kjøretøy som andre ansatte i kontrollorganet eier eller råder over. Kontrollene må i slike tilfeller gjennomføres av et annet kontrollorgan.

Tekniske ledere og stedfortreder

Fra 1. oktober 2018 ble det krav om personlig godkjenning for tekniske ledere og stedfortreder. Les mer om hvordan du kan få godkjenning som teknisk leder.

For kontrollører og tekniske ledere ved kontrollorgan