Godkjente kursarrangører må melde inn planlagte kurs, samt registrere gjennomførte kurs og kursdeltakere på Din side.

Registrer kurs Logg inn

Meld inn kursplaner

Som kursarrangør må du melde inn planlagte kurs på Din side senest 14 dager før de skal holdes. Der kan du legge til, endre og slette planlagte kurs.

Registrer gjennomførte kurs

Kursarrangører melder inn gjennomførte kurs ved logge inn på Din side. Du melder inn de deltakerne som har fullført kurset og oppnådd læringsmålene.

Opplæringen må meldes inn senest syv dager etter at den er gjennomført.

Tilgang

Du må tilgangen «innrapportering av gjennomført opplæring for periodisk kontroll» på vegne av bedriften i Altinn for å benytte denne løsningen.

I tillegg må du være registrert som opplæringsansvarlig for kursarrangøren i våre systemer.

Mangler du rettigheter i Altinn, må du ta kontakt med den som er registrert som ansvarlig for virksomheten i Altinn. Det er som regel daglig leder, styreleder, eller andre som har rollen «tilgangsstyring» i Altinn som kan gi ansatte eller andre rettighet til å handle på vegne av bedriften.

Spørsmål?

Har du spørsmål om bruk av tjenesten kan du ta kontakt med oss på telefon 815 20 900 eller ved å sende en e-post til

Dersom du har problemer med innloggingen i Altinn kan du få hjelp av Difi.

For kursarrangører