Ønsker du å tilby kurs for kontrollører som skal foreta periodisk kjøretøykontroll, må du søke om godkjenning for dette.

For å bli godkjent som kursarrangør må du søke om godkjenning. Du må betale et gebyr for å søke godkjenning som kursarrangør, selv om du får avslag på søknaden. Vi sender deg faktura i posten og svar på søknaden får du fortrinnsvis i din digitale postkasse.

Slik søker du om godkjenning:

  1. Last ned søknadsskjemaet (PDF), og fyll ut alle punkter.
  2. Legg ved de dokumentene som fremgår av skjemaet .
  3. Søknaden med vedlegg kan enten sendes som brev til Statens vegvesen eller på e-post via vårt kontaktskjema.

Du vil få svar når søknaden er behandlet.

Kursarrangøren vil vanligvis først bli godkjent for avkortet opplæring. Du får en frist for å utvikle en plan for fullstendig grunnopplæring. Dersom du ikke får sendt inn fullstendig opplæringsplan innen fristen, vil du miste godkjenningen som kursarrangør.

Hvilke kursarrangører er godkjente?

Liste over godkjente kursarrangører finner du her.

Kontrollinstruks og informasjon om opplæringen

Etter 1. oktober 2018 ble det innført krav om personlig godkjenning som kontrollør og teknisk leder. Dagens kontrollører og tekniske ledere/stedfortreder som ble registrert på overgangsordning før 1. oktober 2018, kan gjennomføre en avkortet opplæring. I tillegg må de levere politiattest som viser at de er skikket for oppgaven.

Nye kontrollører og tekniske ledere/stedfortredere som skal begynne å jobbe etter 1. oktober 2018, må ha fagbrev tilpasset kjøretøykategorien de skal kontrollere, levere politiattest og ha gjennomført fullstendig opplæring. Nye tekniske ledere/stedfortredere må først oppfylle kravene til kontrollør for å kunne bli teknisk leder/stedfortreder.

Kontrollinstruks gjeldende fra 8. februar 2019 og veileder finner du her.

For kursarrangører