Ønsker du å tilby kurs for kontrollører som skal foreta periodisk kjøretøykontroll, må du søke om godkjenning for dette.

Det er bare kursarrangører som er godkjent av Statens vegvesen Vegdirektoratet som kan tilby opplæring av kontrollører. For å bli godkjent som kursarrangør må du søke om godkjenning. Det koster 25 940 kroner å søke, uavhengig om søknaden blir godkjent eller ikke.

Slik søker du om godkjenning:

  1. Last ned søknadsskjemaet (PDF), og fyll ut alle punkter.
  2. Legg ved de dokumentene som fremgår av skjemaet .
  3. Søknaden med vedlegg kan enten sendes som brev til Statens vegvesen eller på e-post via vårt kontaktskjema.

Du vil få svar når søknaden er behandlet.

Kursarrangøren vil vanligvis først bli godkjent for avkortet opplæring. Du får en frist for å utvikle en plan for fullstendig grunnopplæring. Dersom du ikke får sendt inn fullstendig opplæringsplan innen fristen, vil du miste godkjenningen som kursarrangør.

Hvilke kursarrangører er godkjente?

Liste over godkjente kursarrangører finner du her.

Kontrollinstruks og informasjon om opplæringen

Etter 1. oktober 2018 ble det innført krav om personlig godkjenning som kontrollør og teknisk leder. Dagens kontrollører og tekniske ledere/stedfortreder som ble registrert på overgangsordning før 1. oktober 2018, kan gjennomføre en avkortet opplæring. I tillegg må de levere politiattest som viser at de er skikket for oppgaven.

Nye kontrollører og tekniske ledere/stedfortredere som skal begynne å jobbe etter 1. oktober 2018, må ha fagbrev tilpasset kjøretøykategorien de skal kontrollere, levere politiattest og ha gjennomført fullstendig opplæring. Nye tekniske ledere/stedfortredere må først oppfylle kravene til kontrollør for å kunne bli teknisk leder/stedfortreder.

Kontrollinstruks gjeldene fra 8. februar 2019 og veileder finner du her.

For kursarrangører