Det er krav både til trekkbil og tilhenger for å kjøre i opptil 100 km/t.

Krav til tilhenger

Tempo 100-ordningen omfatter tilhenger i klasse O1 (maksimal tillatt totalvekt på høyst 750 kg) og O2 (maksimal tillatt totalvekt på over 750 kg, men høyst 3 500 kg). Dette betyr at campingvogner også er omfattet.

For å få Tempo 100-godkjenning må du bestille time hos Statens vegvesen. Følgende forhold må være i orden for å utstede Tempo 100-godkjenning:

 • Tilhengeren må være en påhengsvogn. Det vil i praksis bety en tilhenger med stivt drag og aksling/akslinger plassert i eller i nærheten av tilhengerens balansepunkt.
 • Tilhengeren må være konstruert for å kjøre i minst 100 km/t. Dette fremgår ikke av systemer som Statens vegvesen har tilgang til, og det vil derfor være den som fremstiller kjøretøyet som må legge frem dokumentasjon utstedt av fabrikanten, som viser dette. (Dokumentasjonen kan også utstedes av importør eller forhandler som har fullmakt til å være fabrikantens representant.)
 • Dekkene må være nyere enn 6 år. Dekkprodusenten har merket dekket med produksjonstidspunktet (uke og år).
  • Eksempel: Dekk merket med produksjonsdato 0919 vil ikke godkjennes fra og med uke 10 i 2025.
 • Dekkenes hastighetsmerking må være på 120 km/t eller mer.
 • Tilhenger som er 4 år eller eldre regnet fra første gangs registrering i Norge eller utlandet, må ha godkjent EU-kontroll.

Når tilhengeren godkjennes for Tempo 100, vil du få utstedt en Tempo 100-godkjenningsattest og et Tempo 100-merke. Godkjenningsattesten skal medbringes enten i fysisk eller elektronisk form. Tempo 100-merket skal klistres bak på tilhengeren. Hvis det er dårlig plass til merket, må det klistres slik at det er synlig bakfra.

Godkjenningsattesten inneholder en rekke opplysninger om tilhengeren og hvilke krav som stilles til trekkende bil. Hvorvidt tilhengeren har bremser, støtdempere og/eller stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil, vil påvirke kravene til trekkende bil. Når tilhengeren har mer av dette sikkerhetsutstyret, vil bilen vil kunne være lettere enn dersom tilhengeren har mindre utstyr.

Krav til trekkende bil

 • Bilen må være utstyrt med blokkeringsfrie bremser (ABS).
 • Bilen må ha en tillatt totalvekt som ikke er høyere enn 3 500 kg.
 • Bilen må oppfylle kravene til egenvekt som fremgår av Tempo 100-godkjenningsattesten.
 • For noen kombinasjoner av bil og tilhenger stilles det ekstra krav til bilens vekter. Dersom disse spesielle vilkårene er aktuelle, står dette i tilhengerens godkjenningsattest. Dette vil også vises i prøvekalkulatoren.
 • Dersom bilen har et elektronisk kjøredynamisk stabilitetssystem, skal erklæring om dette medbringes under kjøring. Erklæringen kan være fysisk eller elektronisk. Enheten må være aktivert og riktig innstilt i henhold til fabrikantens anvisninger under kjøring med tilhenger.

Sjekkliste for å kunne foreta Tempo 100-kjøring

 1. Tilhengeren må være Tempo 100-godkjent og til enhver tid oppfylle krav til tilhenger. Husk å ha med Tempo 100-godkjenningsattest.
 2. Bilen må oppfylle krav til trekkende bil. Husk å ha med erklæring dersom bilen har et elektronisk kjøredynamisk stabilitetssystem.
 3. Når du laster tilhengeren er det viktig å huske på at lastens tyngdepunkt skal være foran akselen(e) og at tillatt kuletrykk ikke overskrides.
 4. Dersom tilhengeren er utstyrt med en stabiliseringsanordning, må enheten justeres, strammes og sikres i samsvar med fabrikantens anvisninger.
 5. Tilhengeren, eventuelt med last, kan ikke være høyere enn 4 meter.

Godkjenning av tilhenger for å kjøre i 100 km/t