Visse tilhengere og campingvogner kan bli godkjent for Tempo 100. Det er Statens vegvesen som godkjenner.

Fra mars 2022 er det tillatt å trekke enkelte tilhengere i opptil 100 kilometer i timen (Tempo 100). Hvis du har en tilhenger/campingvogn som er eldre enn fire år, må den ha en godkjent EU-kontroll før du kan bestille kontroll for Tempo 100 hos Statens vegvesen. Tilhengere som er godkjent for Tempo 100 skal ha godkjent EU-kontroll hvert annet år på samme måte som vanlige personbiler.

Det er også krav til bilen som skal trekke hengeren. Selv om tilhengeren er godkjent for Tempo 100, kan du altså ikke kjøre i 100 km/t uten at trekkbilen er innenfor kravene.

Du kan sjekke om din bil og tilhenger kan bli godkjent for Tempo 100 i kalkulatoren under.

Krav til tilhenger og trekkbil

Bilen må ha ABS-bremser og tillatt totalvekt på 3 500 kilo eller lavere. I tillegg er det vektkrav til kombinasjonen av bil og tilhenger, slik at trekkbilen ikke blir for lett i forhold til tilhengeren. Det er også krav til utsyr som sikrer stabil og sikker kjøring. Bremser og støtdempere på tilhengeren, stabilisatorkobling mellom tilhenger og trekkbil eller elektronisk stabilitetssystem på bilen kompenserer hvis bilen i utgangspunktet er for lett i forhold til hengeren.

Les mer detaljert informasjon om krav til bil og tilhenger.

Slik får du tempo 100-godkjenning

1. Bruk kalkulatoren under for å se om tilhengeren din kan godkjennes og om bilen din kan brukes som trekkbil i 100 km/t.

2. Gjennomfør godkjent EU-kontroll av tilhengeren, hvis den er mer enn fire år gammel. Det er viktig å gjennomføre EU-kontrollen før Tempo 100-godkjenningen, siden det ikke er lov å kjøre med en Tempo 100-godkjent tilhenger uten godkjent EU-kontroll. Finn godkjent verksted.

3. Bestill time for Tempo 100-godkjenning av tilhengeren.

Utenlandske Tempo 100-ordninger

Danmark og Tyskland har sine egne ordninger for Tempo 100-kjøring med tilhenger. Det er viktig å være klar over følgende:

  • En Tempo 100-godkjenning er kun gyldig i det landet hvor den er utstedt.
  • En norskregistrert tilhenger må derfor ha norsk Tempo 100-godkjenning for å kunne kjøre i hastighet over 80 km/t i Norge.
  • En norskregistrert tilhenger må ha dansk Tempo 100-godkjenning for å kunne kjøre i Tempo 100 i Danmark og tysk Tempo 100-godkjenning for å kunne kjøre i Tempo 100 i Tyskland.
  • Den norske ordningen åpner ikke opp for at utenlandsregistrerte tilhengere kan Tempo 100-godkjennes i Norge.
  • Statens vegvesen har opprettet dialog med danske myndigheter for å avklare muligheten for en gjensidig anerkjennelse av norsk og dansk Tempo 100-godkjenning. En slik ordning vil uansett ikke endre på kravet om at norskregistrerte tilhengere må Tempo 100-godkjennes i Norge. På sikt vil det også kunne bli aktuelt å kontakte tyske myndigheter. Informasjon vil bli lagt ut her når det er noe nytt å melde.

Utmelding av Tempo 100-ordningen

Dersom du ønsker å melde tilhengeren ut av Tempo 100-ordningen, må du bestille time for omklassifisering til «vanlig tilhenger», (på samme måte som da tilhengeren ble omklassifisert til Tempo 100). Dette er en gebyrpliktig kontroll. Etter kontrollen vil du motta et nytt vognkort uten Tempo 100-godkjenning.

Etter omklassifiseringen vil tilhengeren ikke lenger være en del av EU-kontrollordningen. Som eier vil du fortsatt være ansvarlig for at tilhengeren er i forskriftsmessig stand. Dette betyr at eventuelle mangler vil kunne bli anmerket og fulgt opp av Statens vegvesen på ordinært vis. Utestående mangler som kun relaterer seg til Tempo 100-kravene, det vil si dekkenes alder og hastighetsmerking, vil imidlertid ikke bli fulgt opp av Statens vegvesen.

Bestill kjøretøykontroll

Du finner riktig kontrolltype under menypunktet «Ombygging — godkjenning av endringer på kjøretøyet», og med beskrivelsen «Andre endringer i klassifisering — godkjenning (f.eks. Godkjenning av Tempo 100)»

Tilhenger