EU-kontrollen består av to deler, en trafikksikkerhetsdel og en miljødel.

  • I trafikksikkerhetsdelen kontrolleres blant annet lys, sikt, hjul, belter og bremser.
  • I miljødelen måles støy og avgasser.

Det er ikke nødvendig å ha med begge sett dekk til kontroll. Er det sommerdekk på bilen, trenger du ikke ta med vinterdekkene. Se nærmere informasjon om hva som kontrolleres (for verkstedbransjen).

Når kontrollen er ferdig vil du motta en kontrollseddel med resultatet. Her vil du blant annet se registrert kilometerstand, neste frist og eventuelle feil og mangler. Les mer om godkjent og ikke godkjent EU-kontroll.

Om EU-kontroll

Målet med EU-kontroll er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Husk at en EU-kontroll ikke er en fullstendig tilstandsrapport. Driftssikkerhet og begynnende rustskader fanges for eksempel ikke opp av kontrollen. Skal du selge eller kjøpe et kjøretøy bør du ta en fullstendig tilstandsrapport. Se våre tips ved kjøp og salg av bil.

EU-kontrollen må utføres av godkjente kontrollører og verksteder. Det er derfor viktig at du finner et godkjent verksted.

Sist oppdatert: