Hvis du eier en traktor og har fått frist for godkjent EU-kontroll, kan du få unntak fra kontrollen hvis du bare bruker traktoren i din egen primærnæring.

Få unntak fra EU-kontroll Logg inn

Hurtiggående traktorer har krav om EU-kontroll

Traktorene har fått frist for godkjent EU-kontroll, og skal tidligst til kontroll i 2023.

Dette gjelder traktorer som

  • har konstruktiv hastighet over 40 km/t,
  • er registrert første gang 1. juli 2005 eller senere, og
  • har tillatt totalvekt over 3500 kg

Alle vilkårene må være oppfylt for at traktoren skal inn til EU-kontroll.

Sjekk om traktoren din har krav om EU-kontroll og når fristen er.

Du kan få unntak fra EU-kontroll

Du kan ikke få unntak fra EU-kontroll hvis du bruker traktoren til annet enn i egen primærnæring. Det betyr at traktoren ikke kan brukes til brøyting, snørydding, vedlikeholdsarbeid eller annet arbeid på offentlig vei. Den kan heller ikke leies ut til andre formål.

Slik får du unntak fra EU-kontroll av traktor

Du får unntak fra EU-kontroll ved å bekrefte en egenerklæring som sier at du kun skal bruke traktoren i egen primærnæring.

Egenerklæringen kan du levere elektronisk via Din side. Dette vil da registreres umiddelbart i våre systemer.

Bekreft egenerklæring

  1. Logg inn på Din side
  2. Velg Kjøretøy – Kjøretøyoversikt, og velg den aktuelle traktoren i oversikten.
  3. Velg «Endre bruk»
  4. I listen over bruksområde/kjøringens art, velger du «Traktor med bruksbegrensning».
  5. Bekreft egenerklæringen og send inn endringen

Når du har bekreftet egenerklæringen får du nytt vognkort, der «kjøringens art» er endret fra «egentransport» til «traktor med bruksbegrensning», og traktoren er unntatt fra EU-kontroll.

Hvis du ikke kan benytte den elektroniske løsningen, må du møte på trafikkstasjon for å fylle ut og registrere egenerklæring. Se eksempel på hvordan en utfylt egenerklæring ser ut (pdf).