Har EU-kontrollen av kjøretøyet ditt ikke blitt godkjent, må manglene rettes og godkjennes i en etterkontroll innen fristen.

Dersom du har vært på EU-kontroll og fått mangler med kode 2 eller 3 er ikke kjøretøyet godkjent. Når manglene er utbedret, må kjøretøyet godkjennes i en etterkontroll.  Du kan ha fått en kortere frist for godkjent EU-kontroll enn din opprinnelige frist. 

Når må etterkontrollen være godkjent?

Du kan enkelt sjekke når etterkontrollen din må være godkjent. Manglene på kjøretøyet må være rettet og godkjent innen den opprinnelige fristen, eller senest to måneder etter at EU-kontrollen ble utført (det som kommer først). 

Hvis etterkontrollen ikke er gjennomført og godkjent innen fristen, er det ulovlig å bruke kjøretøyet. 

Mangler med kode 2

Eksempler på mangler med kode 2 er steinsprut i synsfeltet på frontruten eller et defekt bilbelte. Du må selv vurdere om kjøretøyet er forsvarlig å bruke frem til manglene er rettet og kjøretøyet er godkjent i en etterkontroll. 

Mangler med kode 3

Eksempler på mangler med kode 3 er trafikkfarlige feil på bremser eller styring. Da har kjøretøyet bruksforbud, og du kan ikke bruke det før manglene er rettet og godkjent på etterkontroll.  

Kjøretøyet må vises til kontroll hos Statens vegvesen

Kjøretøy kan få mangler i en EU-kontroll, som gjør at det må bli kontrollert hos Statens vegvesen. Det kan for eksempel være at bilen din ikke er bygd om etter riktige standarder eller at du har montert utstyr på bilen som ikke er godkjent.
Hovedregelen er at bilen da må fremvises for trafikkstasjon.

Dersom du velger å tilbakestille bilen til original utførelse, eller å fjerne det utstyret som medførte at bilen ikke ble godkjent i EU-kontrollen, kan verkstedet i enkelte tilfeller godkjenne dette i en etterkontroll. Dette gjelder kun dersom verkstedet ved en visuell kontroll med sikkerhet kan si at vilkåret for krav om fremvisning til Statens vegvesen ikke lengre er til stede.

Ta kontakt med Statens vegvesen dersom du trenger veiledning.

Hvor kan jeg ta etterkontroll?

Det er opp til deg om du tar etterkontrollen på samme verksted som du gjennomførte EU-kontrollen, eller om du velger å ta den hos et annet verksted. Men verkstedet må være godkjent for å utføre EU-kontroller.

Du kan ikke ta en helt ny EU-kontroll hos et annet verksted. 

Hva om jeg ikke ønsker å utbedre manglene?

Ønsker du ikke utbedre manglene kan du