Det er opp til deg hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen, så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen.

Sjekk frist for EU-kontroll

Så lenge kjøretøyet er godkjent innen fristen, kan du selv velge hvor tidlig du ønsker å gjennomføre EU-kontrollen. Fristen er endelig, så beregn nok tid til å få gjennomført hovedkontroll, rette eventuelle mangler og få utført etterkontroll. Vi sender deg en påminnelse om EU-kontroll minst to måneder før fristen går ut. Som hovedregel kan du ikke utsette fristen. 

Fordi tiden for gjennomføring av kontrollen er fleksibel, kan du  gjennomføre kontrollen sommeren før, selv om kontrollfristen er på vinteren. Har du en bil eller bobil som kun brukes om sommeren, eller du planlegger en lengre tur til utlandet, kan du ta EU-kontrollen når det passer deg. 

Hvordan beregnes neste frist for kontroll?

Neste frist for godkjent EU-kontroll beregnes ut fra datoen du tar hovedkontroll, og ikke fra når du eventuelt tar en etterkontroll. 

Tar du hovedkontrollen mindre enn to måneder før fristen  går ut, vil den opprinnelige fristen bli stående som utgangspunkt for neste EU-kontroll. Du finner alltid oppdatert frist for EU-kontroll på vegvesen.no/kontrollfrist.

Kjøretøy som er registrert før 8. februar 2019 og som ikke har hatt EU-kontroll etter det, har fortsatt en frist for neste kontroll bestemt med en tidligere beregningsmåte, som baserte seg på siste siffer i registreringsnummeret.

Frister for bruktimporterte kjøretøy 

Kjøretøy som bruktimporteres får frist ett år fra datoen de ble registrert i Norge. Er det bruktimporterte kjøretøyet en personbil eller varebil, som importeres når det er ett til tre år gammelt, settes fristen for EU-kontroll til fire år fra datoen kjøretøyet ble registrert i utlandet første gang. 

Tilhengere godkjent for Tempo 100

Tilhengere eldre enn fire år, med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre, må blant annet ha godkjent EU-kontroll for at de skal få Tempo 100-godkjenning. Disse tilhengerne kan altså fremvises til kontroll uten at de har en frist for godkjent EU- kontroll.

 

Hvor ofte skal kjøretøyet til kontroll?

Sjekk i listen for hvor ofte ditt kjøretøy skal inn til kontroll.

Intervaller for EU-kontroll

Type kjøretøy

Kontrollintervall

Personbil (M1) med maks tillatt totalvekt 7500 kg, og varebil (N1) Bilen må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år.

Personbil (M1) med tillatt totalvekt over 7500 kg

 

Ambulanse

 

Buss (M2 og M3)

 

Lastebil (N2 og N3)

 

Taxi

 

Tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg

 

Kjøretøyet må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og etter det senest hvert år. 
Traktor Traktor må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år.
Mobilkran Mobilkranen må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og etter det senest hvert år.
Tilhengere med tillatt totalvekt på 3500 kg eller mindre som er godkjent for Tempo 100 Tilhengere med Tempo 100-godkjenning må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år.
Bevaringsverdig kjøretøy Bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent i det året kjøretøyet fylte 30 år, skal kontrolleres hvert femte år. Bevaringsverdig kjøretøy som er 50 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent i det året kjøretøyet fylte 50 år, blir fritatt for EU-kontroll.