Les mer om hvordan kravene gjøres gjeldende for EU-typegodkjenning og nasjonal enkeltgodkjenning.

Statens vegvesen opplever å få en rekke spørsmål knyttet til sikkerhetsforordningen (EU) 2019/2144 vedlegg II, og hvordan denne forholder seg i Norge når det angis en siste registreringsdato bl.a. med hensyn til en rekke sikkerhetssystemer.
Aktuell dato i denne omgang er 7. juli 2024.

I den forbindelse er det særlig to hovedhensyn som gjelder, og det presiseres at det ofte er forskjellig ikrafttredelsesdato og tidspunkt for implementering av krav for typegodkjenning og nasjonal enkeltgodkjenning:

  1. Tabellen i vedlegg II i (EU) 2019/2144 retter seg mot EU-typegodkjenning av kjøretøy, systemer, komponenter og separate tekniske enheter. Det vil i hovedsak være dato for siste registrering av EU-typegodkjente kjøretøy som er godkjent i henhold til det utgående kravet som følges opp nå (7. juli 2024).
    For enkelte vil det da være aktuelt å søke om restkjøretøy, og vilkårene for dette finner du informasjon om på siden «Bil og tilhenger til bil», samt i bilforskriftens § 3-3 (lovdata).
  2. For komplette kjøretøy som skal nasjonalt enkeltgodkjennes i Norge, reguleres disse av bilforskriftens § 4-4 (lovdata) som viser til at kravene i vedlegg 1 er gjeldende som minstekrav. De fleste endringene som følger av «GSR II» er foreløpig ikke tatt inn i vedlegg 1. Legg likevel merke til at dersom basiskjøretøyet har funksjonene gjennom typegodkjenning, er det viktig at fabrikanter i senere byggetrinn sikrer at systemene er intakte og fungerer.

    For kjøretøyer som skal nasjonalt enkeltgodkjennes er det også åpning for å registrere kjøretøy etter ikrafttredelsesdatoen som er vist i bilforskriftens vedlegg I, jf. bilforskriftens § 4-4 nr.6 (lovdata). I disse tilfellene må det fremlegges dokumentasjon på bestilling eller produksjonsdato når kjøretøyet søkes godkjent (det vil si når dokumentene sendes inn til TS0).