Hvis du både skal drive et drosjeselskap og jobbe som sjåfør, må du ha både drosjeløyve og kjøreseddel.

Skal du kjøre drosje må du ha kjøreseddel

For å kunne søke om kjøreseddel må du oppfylle disse kravene:

Last ned søknadsskjemaet og les mer om kjøreseddelen for yrkessjåfører hos politiet.

Før du kan søke om drosjeløyve må du

  • ha fast og varig virksomhet i Norge, ha god vandel og ha tilfredstillende økonomisk evne
  • dokumentere at du har tilstrekkelig faglig kompetanse

Kravet om faglig kompetanse kan oppfylles hvis søkeren

  • kan legge fram vitnemål for bestått eksamen hos Statens vegvesen. Dette omfatter også vitnemål for bestått drosjeløyveeksamen hos Statens vegvesen i perioden 1. januar 2018 til 31. oktober 2020.
  • har hatt drosjeløyve før 1. november 2020
  • kan legge fram vitnemål for bestått eksamen for godstransport- eller turvognløyve, innehar slikt løyve eller har ledet et transportforetak sammenhengende i perioden på 10 år før 4. desember 2009
  • har vitnemål eller kompetansebevis utstedt av offentlig myndighet i annen EØS-stat eller Sveits som bevis på tilsvarende kompetanse, som er godkjent av Statens vegvesen.

Det vil ikke være mulig å søke om drosjeløyve på grunnlag av kompetansebevis utstedt før 1. januar 2018.

Vil du kjøre drosje eller drive drosjeselskap