Hovedside / Kjøretøy / Yrkestransport / Kjøre og hviletid

Statens vegvesen gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene på grunn av koronautbruddet.

Les mer om dispensasjonen