Kjøretid
Fire og en halv times kjøring regnes som en kjøreperiode. Kjøretiden kan være sammenhengende eller oppstykket. Daglig kjøreperiode kan ikke være på mer enn ni timer. Inntil to ganger i uka kan daglig kjøretid utvides til ti timer.

Pauser

  • Pausen på 45 minutter får ikke benyttes til annet arbeid, du skal hvile.
  • Ved behov kan pausen deles i to, den første på 15 minutter og den siste på 30 minutter.
  • Deler du pausen kan lengden ikke byttes om – den siste må alltid være på 30 minutter.
  • Etter en samlet eller delt pause (til sammen 45 minutter) starter en ny kjøreperiode på maksimalt fire og en halv time.

Eksempler
Du kjører i fire og en halv time, tar pause i 45 minutter og starter så på en ny kjøreperiode.

Du kjører i to og en halv time, tar pause i 15 minutter, kjører i to timer og tar pause i 30 minutter. Så starter du på en ny kjøreperiode.