Hovedreglene er: 

  • Når døgnhvilen deles opp må den siste hvilen alltid være på minst ni timer
  • Døgnhvil kan tas i kjøretøyet dersom det har tilfredsstillende sovemuligheter og det står i ro
  • Døgnhvilen kan reduseres til ni timer maksimalt tre ganger mellom to ukehviler

Unntak fra reglene 
Du kan avbryte døgnhvil inntil to ganger i til sammen maksimum en time hvis kjøretøyet skal kjøres av eller på et tog eller en ferje. Du skal da ha tilgang til liggeplass imellom avbruddene.

Er kjøretøyet bemannet med to eller flere sjåfører som fører kjøretøyet, er kravet minst ni timers døgnhvil i løpet av 30 timer.