Du er omfattet av regelverket dersom du:

  • Kjører godstransport på veg der største tillatte masse, medregnet tilhenger eller semitrailer, overstiger 3,5 tonn
  • Kjører persontransport på veg med kjøretøy som er bygget for, eller permanent tilpasset transport av, mer enn ni personer medregnet føreren. Kjøretøyet må være beregnet brukt til å transportere mer enn ni personer