Det er innført et unntak fra dette for internasjonal persontransport, der ukehvilen kan tas først det 12. døgnet.

  • Annenhver uke kan ukehvilen reduseres til 24 timer.

  • En redusert ukehvile er en periode på minst 24 timer sammenhengende men mindre enn 45 timer.

  • Denne reduserte ukehvilen må kompenseres
    .
  • Den delen av ukehvilen som ikke er tatt må du ta samlet i forbindelse med en hvil på minst 9 timer (F.eks. en døgnhvil)
    • Eksempel: Du tar en redusert ukehvil på 30 timer. De 15 timer som må kompenseres kan du ta sammen med påfølgende døgnhvil, altså at du tilsammen hviler i 24 timer.
  • Fristen for å kompensere en redusert ukehvil (15 timer iht. eksempelet over) må tas innen utløpet av den tredje uken som følger etter den uken reduksjonen fant sted.

Redusert ukehvil kan tas i kjøretøyet dersom det står i ro og er utstyrt med tilfredsstillende sovemuligheter. Vanlig ukehvil kan ikke tas i kjøretøyet.

Begrunnelsen for å ha et system med redusert ukehvil og kompensasjon, er for å sikre at regelverket er fleksibelt for sjåførene.