Ukehvil må som hovedregel være på minst 45 timer maksimum seks døgn etter forrige ukehvil.

Det er innført et unntak fra dette for internasjonal persontransport, der ukehvilen kan tas først det 12. døgnet.

  • Annenhver uke kan ukehvilen reduseres til 24 timer.

  • En redusert ukehvile er en periode på minst 24 timer sammenhengende men mindre enn 45 timer. 

  • Ukehvilen må være påbegynt innenfor en uke (fra mandag kl.00 til søndag kl. 24) 

  • Denne reduserte ukehvilen må kompenseres
    .
  • Den delen av ukehvilen som ikke er tatt må du ta samlet i forbindelse med en hvil på minst 9 timer (for eksempel en døgnhvil) Eksempel: Du tar en redusert ukehvil på 30 timer. De 15 timer som må kompenseres kan du ta sammen med påfølgende døgnhvil, altså at du tilsammen hviler i 24 timer. 
  • Fristen for å kompensere en redusert ukehvil (15 timer iht. eksempelet over) må tas innen utløpet av den tredje uken som følger etter den uken reduksjonen fant sted.

Redusert ukehvil kan tas i kjøretøyet dersom det står i ro og er utstyrt med tilfredsstillende sovemuligheter. Vanlig ukehvil kan ikke tas i kjøretøyet.

Begrunnelsen for å ha et system med redusert ukehvil og kompensasjon, er for å sikre at regelverket er fleksibelt for sjåførene.

Sist oppdatert: