Fartsskriveren skal nå brukes til å kontrollere løyve, kabotasje, utstasjoneringsdirektivet, arbeidstidsdirektivet og hastighetsbegrensninger.

Tekniske endringer

Varsling om utfasing av analog og digital fartsskriver i internasjonal transport.

SMART fartsskriver versjon 2 skal automatisk registrere enhver grensepassering.

Personopplysninger

For å sikre at personopplysninger ikke brukes til andre ting enn det som er tiltenkt, har det kommet en endring i artikkel 7.

Kontrollhensyn

Medlemslandene pålegges å ha utstyr til og laste ned datapakker fra fartsskriveren under fart. Dette skal brukes til å velge ut kjøretøy til kontroll. Dette åpner også for at godkjente kontrollører kan bryte fartsskriverplomberinger.

Sjåførkort og diagramskiver

Sjåførkortutsteder kan pålegge fører å skifte kort for å oppfylle de nye tekniske kravene.

Ettersom kravet til å påføre enhver grensepassering på diagramskiven, er teksten endret til at diagramskiven kan tas ut når dette skal påføres skiven.

Under symbolet «seng» skal det, i tillegg til pauser og hviler, også registreres ferie- og sykemelding.

Videre pålegges en fører som avbryter sin døgn- eller ukehvile i forbindelse med tog/ferge transport å bruke «tog/ferge» sammen med symbolet «seng» når kjøretøyet er ombord i fergen/toget. 

Førere med analog fartsskriver blir pålagt å påføre nasjonalitetsbokstav i tillegg til start- og sluttsted. I tillegg skal enhver grensepassering påføres diagramskiven

Førerne med digital- og SMART- fartsskriver skal legge inn enhver grensepassering (som nytt startland) i tillegg til start- og sluttland.  

Fremlegge data

Pålegger førerne å fremlegge data, diagramskiver og eventuelle utskrifter for inneværende dag og de foregående 56 dagene. Dette gjelder fra 1. januar 2025.

Montering

SMART fartsskriver versjon 2 skal monteres i alle nyregistrerte kjøretøy fra 21. august 2023.