Når du søker om løyve, må du legge ved dokumentasjon på utdanning.

Har du bestått løyveeksamen ved trafikkstasjon etter 01.01.2018?

Bestått løyveeksamen for person- og godstransport hos Statens vegvesen er registrert i Statens vegvesen sine systemer, og vi trenger ingen ytterligere dokumentasjon.

Har du gjennomført utdanning før 01.01.2018?

Utdanning må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon er kopi av vitnemål. 

Hvilken faglig kompetanse er godkjent?

Regelverket for godkjente utdanninger finner du i rundskrivene i lenkene under.

For transportledere