Har du bestått løyveeksamen for gods- og persontransport hos Statens vegvesen, kan du bestille kompetansebevis

Bestill kompetansebevis Logg inn

Søknad om kompetansebevis kan tidligst skje dagen etter gjennomført og bestått eksamen (både del 1 og del 2).

Om kompetansebeviset

Kompetansebeviset er et personlig dokument som dokumenterer at du har bestått eksamen som kreves for gods- og persontransport etter EF nr. 1071/2009
Kompetansebeviset er dokumentasjon på faglig kompetanse og gir deg rett til å være transportleder innenfor EU/EØS

For transportledere