Løyveeksamen for gods- og persontransport tar du på en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Krav til kompetanse for å kunne gå opp til løyveeksamen er bestått teoriprøve for førerkortklasse C1, D1, C eller D.

Du kan ta løyveeksamen på alle trafikkstasjoner. Du må bestille time til eksamenen.

Bestill time på trafikkstasjon

Bestått løyveeksamen

Har du bestått løyveeksamen for person- og godstransport ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner, kan du få utstedt kompetansebevis som er gyldig innen EU/EØS.

Kompetansebeviset kan du bestille på Din side eller bestille og betale i skranken på trafikkstasjonen Statens vegvesen utsteder beviset og sender dette i post.

Sist oppdatert:

For transportledere