Hver vinter opplever vi framkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog. Tiltak som bidrar til bedre vinterutrustning på tunge kjøretøy vil gi gevinster både for bedriften selv og for alle som bruker vegnettet vårt:

  • Økt trafikksikkerhet
  • Bedre framkommelighet vinterstid
  • Kortere/ mer forutsigbar transporttid
  • Økt lønnsomhet
  • Bedre arbeidsvilkår (for sjåførene)

Gjennom deltakelse i Trygg trailer kan en bedrift være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere.

Lurer du på om dette kan være et tiltak for din bedrift?

Har du spørsmål om selve prosjektet kan du kontakte nasjonal koordinator Hans-Petter Hoseth på tryggtrailer@vegvesen.no.

Trygg trailer's English website