Trygg trailer gir bedrifter mulighet til å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere.

Som Trygg trailer-bedrift inngår bedriften din et samarbeid med Statens vegvesen og gjør en aktiv innsats for å sikre bedre sikkerhet og framkommelighet på norske veger.

Statens vegvesens rolle

Vegvesenet kommer på besøk og gir de ansatte en enkel innføring i hvordan de kan sjekke at dekk og kjettinger er i orden. Statens vegvesen har med Trygg trailer-pakker som inneholder informasjon om krav til vinterutrustning og nyttige produkter, både til bedriftens ansatte og til besøkende sjåfører.

Bedriftens rolle

Bedriften sjekker vinterutrustningen på vogntog som kommer til bedriften. Er utrustningen dårlig, kan de nekte last og melde fra til transportøren om at slike vogntog ikke er ønskelig. For bedriftene er det viktig å utarbeide klare retningslinjer for hvordan de vil håndtere slike situasjoner. Statens vegvesen kan hjelpe til med dette.

Bedriften deler også ut en Trygg trailer-pakke til sjåførene som blant annet inneholder Trucker’s guide (denne finnes på flere språk).

Hvordan bli med?

Bedrifter samarbeider med Statens vegvesen lokalt. Se kontakt for Trygg trailer i de ulike fylkene.

Kontaktinformasjon for Trygg trailer 

  • Troms og Finnmark, Nordland:  
  • Trøndelag, Møre og Romsdal:  
  • Vestland, Rogaland:  
  • Agder, Oslo, Vestfold og Telemark:  
  • Innlandet og Viken:  

Har du andre mer generelle spørsmål, kan du .  

Trygg trailer