Vegportalen er verktøyet for vegeiere som skal holde bruksklasse på sine veger oppdatert i digitale veglister.

Gå til Vegportalen

Om Vegportalen

Vegportalen er en felles digital arbeidsflate, hvor vegeiere registrerer endringer for tillatte vekter og dimensjoner på sine veger, og saksbehandlere i Statens vegvesen kontrollerer og godkjenner endringene før de lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB), og publiserer veglistene. 

Veglistene definerer tillatt vekt og lengde på kjøretøy på offentlige veger, og er regulert i forskrift om bruk av kjøretøy. Det utgis seks ulike veglister: normaltransport, tømmertransport, spesialtransport, modulvogntog, 12/65 mobilkran og 12/100 spesialtransport. Korrekt informasjon om vekter og dimensjoner på vegstrekninger er viktig for tungtransport.

Tilgang til Vegportalen

Vegeiere for kommunale og fylkeskommunale veger

Vegeier i kommunen eller fylkeskommunen må be om tilgang til Vegportalen i Altinn. Tilgang til Vegportalen må fås på fylkeskommune- eller kommunenivå.

  • Logg deg inn i Altinn og velg fylkeskommune eller kommunen som aktør.
  • Gå til profil i menyen og velg fanen «Din kontaktinformasjon for virksomheten».
  • Skriv inn e-postadressen som du benytter i jobbsammenheng og lagre.
  • Gå deretter til fanen «Skjema og tjenester du har rettighet til» og opprett en ny forespørsel. Søk på enkelttjenesten «Vegportalen – veglister» og velg deretter neste for å sende forespørselen.

Se også malen «Vegportalen_Tilgang via Altinn».

Vegeiere for riks- og europaveger

Medarbeidere i Statens vegvesen må bestille tilgang til Vegportalen i Vegvesenet sin interne selvbetjeningsportal. Be om å få tilgang til tjenesten «Vegportalen – riksveger» dersom du er vegeier for riks- og europaveger.

Hvordan bruke Vegportalen

Når du har fått tilgang kan du ta i bruk Vegportalen. Gå til Vegportalen og velg logg inn. ID-porten benyttes som innlogging.

Du må samtykke til behandling av personopplysninger før du får se og redigere dine veger. På høyre side vil du alltid finne en flik med teksten «Kontakt oss». Bruk den til å sende en melding dersom du trenger hjelp eller ser at noe mangler.

Under hjelp i menyen finner du forklaring på fagord og veiledning. Se også e-læringskurs for Vegportalen.

Kryss av for ansatt i Statens vegvesen før innlogging dersom du er vegeier for riks-/europaveger eller saksbehandler.

E-læring

Kontakt med saksbehandler

Saksbehandlere i Statens vegvesen kontrollerer og godkjenner endringer som sendes inn i Vegportalen før de lagres i Nasjonal vegdatabank (NVDB), og publiserer veglistene. Har du spørsmål eller ønsker rådgivning, ta kontakt med saksbehandler på .

Teknisk brukerstøtte

For spørsmål om Vegportalen og brukerveiledning, send en e-post til