Hovedside / Kjøretøy / Yrkestransport / Veglister og dispensasjoner

Veglister og dispensasjoner

Fordi det er begrenset hva veier og bruer tåler av belastninger, er det regler for hvor stor aksellast og totalvekt et kjøretøy kan ha.
I veglistene finner du en oversikt over hvilke begrensninger som gjelder for ulike veier og for spesialtransport.