Kjører du med for tung last, og blir stoppet i kontroll, må du betale et gebyr. Her finner du som yrkessjåfør oversikt over gebyrene ved overlasting.

Satsene for gebyr ved overlasting gjelder for kjøretøy over 3 500 kg, og gjelder fra 1. mars 2024. Gebyret skal bidra til trafikksikkerhet og hindre slitasje på veiene.

Grunngebyr

For all overlasting ut over frimarginene, uansett om det er aksellasten eller totallasten som er overskredet, skal det betales et grunngebyr på 2 200 kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til gebyret som blir beregnet ut fra størrelsen på overlasten.

Satser for gebyr ved overlasting

Tabellene nedenfor viser satsene for gebyr ved overlasting.

Gebyrpliktig overlast ved overskridelse av aksellast

Kilo Gebyr
Av de første 2 000 kg 500 NOK per 100 kg
De neste 2 000 kg 750 NOK per 100 kg
De neste 2 000 kg

1 100 NOK per 100 kg

De neste 2 000 kg 1 250 NOK per 100 kg
og av det overskytende 1 500 NOK per 100 kg

Gebyrpliktig overlast ved overskridelse av totalvekt

Totalvektgebyret skiller mellom kjøretøy og vogntog. For kjøretøy øker satsen ved overlasting over 5 000 kg, mens for vogntog øker satsen ved overlasting over 10 000 kg.

Kjøretøy
Kilo Gebyr
Av de første 5 000 kg 500 NOK per 100 kg
og av det overskytende 750 NOK per 100 kg

 

Vogntog
Kilo Gebyr
Av de første 10 000 kg 500 NOK per 100 kg
og av det overskytende  750 NOK per 100 kg