Kjører du med for tung last, og blir stoppet i kontroll, må du betale et gebyr. Her finner du som yrkessjåfør oversikt over gebyrene ved overlasting.

Satsene for gebyr ved overlasting gjelder for kjøretøy over 3 500 kg. Gebyret skal bidra til trafikksikkerhet og hindre slitasje på veiene.

Grunngebyr

For all overlasting ut over frimarginene, uansett om det er aksellasten eller totallasten som er overskredet, skal det betales et grunngebyr på 2 000 kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til gebyret som blir beregnet ut fra størrelsen på overlasten.

Satser for gebyr ved overlasting

Tabellene nedenfor viser satsene for gebyr ved overlasting som gjelder fra 1. september 2016.

Gebyrpliktig overlast ved overskridelse av aksellast

Kilo Gebyr
Av de første 2 000 kg 450 NOK per 100 kg
De neste 2 000 kg 700 NOK per 100 kg
De neste 2 000 kg

1 000 NOK per 100 kg

De neste 2 000 kg 1 150 NOK per 100 kg
og av det overskytende 1 350 NOK per 100 kg

Gebyrpliktig overlast ved overskridelse av totalvekt

Totalvektgebyret skiller mellom kjøretøy og vogntog. For kjøretøy øker satsen ved overlasting over 5 000 kg, mens for vogntog øker satsen ved overlasting over 10 000 kg.

Kjøretøy
Kilo Gebyr
Av de første 5 000 kg 450 NOK per 100 kg
og av det overskytende 700 NOK per 100 kg

 

Vogntog
Kilo Gebyr
Av de første 10 000 kg 450 NOK per 100 kg
og av det overskytende  700 NOK per 100 kg