De nye satsene for gebyr ved overlasting gjelder fra 1. september 2016 for kjøretøy over 3500 kg. Gebyret skal bidra til trafikksikkerhet og hindre slitasje på veiene.

Grunngebyr

For all overlasting ut over frimarginene, uansett om det er aksellasten eller totallasten som er overskredet, skal det betales et grunngebyr på 2000 kroner. Dette beløpet kommer i tillegg til gebyret som blir beregnet ut fra størrelsen på overlasten.

Satser for gebyr ved overlasting

Tabellene nedenfor viser satsene for gebyr ved overlasting som gjelder fra 1. september 2016. Gebyrene vil bli indeksregulert hvert femte år.

Gebyrpliktig overlast ved overskridelse av aksellast:

KiloGebyr
Av de første 2000 kg450 NOK pr. 100 kg
De neste 2000 kg700 NOK pr. 100 kg
De neste 2000 kg

1000 NOK pr. 100 kg

De neste 2000 kg1150 NOK pr. 100 kg
og av det overskytende1350 NOK pr. 100 kg

Gebyrpliktig overlast ved overskridelse av totalvekt

Totalvektgebyret skiller mellom kjøretøy og vogntog. For kjøretøy øker satsen ved overlasting over 5000 kg, mens for vogntog øker satsen ved overlasting over 10 000 kg.

Kjøretøy:
KiloGebyr
Av de første 5000 kg450 NOK pr. 100 kg
og av det overskytende700 NOK pr. 100 kg

 

Vogntog:
KiloGebyr
Av de første 10 000 kg450 NOK pr. 100 kg
og av det overskytende 700 NOK pr. 100 kg