En rekke veger over hele landet har fått nytt vegnummer som følge av kommune- og regionreformen.

Fra januar 2018 ble fylkene Sør- og Nord-Trøndelag slått sammen til ett Trøndelag, og fra januar 2019 ble Rindal kommune en del av Trøndelag fylke. Fra 1. januar 2020 ble flere fylker og kommuner slått sammen.

Nye vegnummer 

For å unngå samme vegnummer flere steder, blir en rekke vegnummer endret i forbindelse med kommune- og regionreformen.

Bruk konverteringsoversiktene med gamle og nye vegnummer nedenfor. Den ene oversikten er sortert på gamle vegnummer og opplyser om det nye nummeret. Den andre oversikten er sortert på nye vegnummer og viser det gamle vegnummeret. 

Oversiktene er tilgjengelige i Excel- og OpenDocument-format.

Gamle og nye vegnummer – fylker

Fylkesnavn fra før 2020

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møte og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Gamle og nye vegnummer – kommune