Når et kjøretøy er så tungt at det overskrider en bros kapasitet, skal Statens vegvesen ledsage kjøretøyet over.

Satser for ledsagertjenesten 

Satser

Satser gjeldende fra 1.8.20

Nye satser gjeldende fra 1.4.22

Sats pr km ledsagelse 06:00-16:00

kr 32,-

kr 35,-

Sats pr km ledsagelse utenfor tidsrommet 06:00-16:00

16:00-20:00

kr 48,-

16:00-20:00

kr 53,-

20:00-06:00

kr 64,-

20:00-06:00

kr 70,-

Minstepris ***

kr 1200,-

 kr 1600,-

Bompenger og fergekostnader

Faktureres direkte

Faktureres direkte

Ventetid* - ***

kr 1200,- pr time

 kr 1400,- pr time

Saktegående transporter**

-

kr 1400,- pr time

 * Vi gir et slingringsmonn på 30 minutter fra avtalt tidspunkt, før vi starter beregningen. 
** Gjelder spesielle transporter og avtales på forhånd.
*** Minstepris og ventetid påslag 50 % mellom kl. 16-20 og 100 % mellom kl. 20 -06.

Bompenger og fergekostnader kommer i tillegg og faktureres direkte.