Når et kjøretøy er så tungt at det overskrider en bros kapasitet, skal Statens vegvesen ledsage kjøretøyet over.

Satser for ledsagertjenesten 
Satser Satser gjeldende fra 1.1.2024
Sats pr km ledsagelse 06.00-16.00 kr 40,-
Sats pr km ledsagelse 16.00-20.00 kr 65,-
Sats pr km ledsagelse 20.00-06.00
(gjelder også hele lørdag og søndag)
kr 90,-
Minstepris *** kr 2300,-
Bompenger og fergekostnader Faktureres direkte
Ventetid* - *** kr 1700,- pr time
Saktegående transporter** kr 1700,- pr time

* Vi gir et slingringsmonn på 30 minutter fra avtalt tidspunkt, før vi starter beregningen. 
** Gjelder spesielle transporter og avtales på forhånd.
*** Minstepris og ventetid påslag fra 1.1.2024 er 62,5 % mellom kl. 16–20 mandag til fredag. Deretter 125 % mellom kl. 20–06 mandag til fredag, gjelder også hele lørdag og søndag.

Bompenger og fergekostnader kommer i tillegg og faktureres direkte.