Når et kjøretøy er så tungt at det overskrider en bros kapasitet, skal Statens vegvesen ledsage kjøretøyet over.

Satser for ledsagertjenesten 

Satser Tidligere satser Nye satser fra 1. august 2020
Sats per km. 30 kroner 32 kroner 
Minstepris1000 kroner 1 200 kroner 
Ventetid *500 kroner per time 1 200 kroner per time 

 * Vi gir et slingringsmonn på 30 minutter fra avtalt tidspunkt, før vi starter beregningen. 

Bompenger og fergekostnader kommer i tillegg og faktureres direkte. 

Overtid regnes med et påslag på 50 prosent mellom kl. 16. 00 og kl. 20.00 og 100 prosent mellom kl. 20.00 og kl. 06.00. Overtid legges til kostnadene før bompenger og fergekostnader.