Når et kjøretøy er så tungt at det overskrider en bros kapasitet, skal Statens vegvesen ledsage kjøretøyet over.

Satser for ledsagertjenesten 
Satser Satser gjeldende fra 1.4.2022 Nye satser fra 1.1.2024
Sats pr km ledsagelse 06.00-16.00 kr 35,- kr 40,-
Sats pr km ledsagelse 16.00-20.00 kr 53,- kr 65,-
Sats pr km ledsagelse 20.00-06.00 kr 70,- kr 90,-
Minstepris *** kr 1600,- kr 2300,-
Bompenger og fergekostnader Faktureres direkte Faktureres direkte
Ventetid* - *** kr 1400,- pr time kr 1700,- pr time
Saktegående transporter** kr 1400,- pr time kr 1700,- pr time

* Vi gir et slingringsmonn på 30 minutter fra avtalt tidspunkt, før vi starter beregningen. 
** Gjelder spesielle transporter og avtales på forhånd.
*** Gjeldende minstepris og ventetid påslag 50 % mellom kl. 16–20 og 100 % mellom kl. 20–06. Ny minstepris og ventetid påslag fra 1.1.2024 er 62,5 % mellom kl. 16–20 og 125 % mellom kl. 20–06.

Bompenger og fergekostnader kommer i tillegg og faktureres direkte.