Vegliste 12/65 for mobilkraner m.m. er delt i en vegliste for riksveier og en vegliste per fylke for fylkes- og kommunale veier.

Vegliste mobilkran m.m. for riksveier viser hvilke riksveistrekninger mobilkraner, liftbiler og betongpumpebiler kan få dispensasjon uten tidsbegrensning for å kjøre med 12 tonn aksellast og to ganger totalvekttabellen opp til 65 tonn totalvekt. Tilsvarende er det veglister for fylkes- og kommunale veier. Veglistene oppdateres to ganger per år slik som de øvrige veglistene.

Vegliste 12/100 spesialtransport blir også delt i en vegliste for riksveier og en vegliste per fylke for fylkes- og kommunale veier. Denne veglisten viser hvilke veier det er mulig å få dispensasjon med tidsbegrensning til for å kjøre spesialtransport med 12 tonn aksellast og to ganger totalvekttabellen opp til 100 tonn totalvekt. På dette veinettet kan det søkes tidsbegrenset dispensasjon for mobilkraner opptil 6 aksler på 12 tonn og 72 tonn totalvekt. Det vil kunne innvilges dispensasjon med veifølge for disse mobilkranene på dette veinettet.

2- og 3-akslede mobilkraner kan få dispensasjon uten tidsbegrensing til å kjøre på veier som står i Bk10/50, veggruppe A. 

Mobilkran og tilhenger

Vi minner om at forutsetningen for at det skal gis dispensasjon til mobilkran er at det ikke transporteres gods. Det kan derfor ikke gis dispensasjon for transport av gods/utstyr på tilhenger til mobilkran og heller ikke til trekking av tom tilhenger. Det kan gis dispensasjon når bommen ligger bakover på en «dolly» som avlaster bommen og på den måten bidrar til redusert aksellast.