Fra november 2023 inngår riksvegene i veglistene for hvert fylke.

Vi har to veglister for spesialtransport for riksveier; for vanlig spesialtransport og for ekstra tunge med aksellast 12 tonn og opptil 100 tonn totalvekt.

Vegliste 12/100 spesialtransport riksveier inneholder de riksveiene hvor det kan utstedes dispensasjon for to ganger totalvekttabellen for inntil 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt. Det er tilsvarende veglister i hvert fylke for inntil 12 tonn aksellast og 100 tonn totalvekt for fylkes- og kommunale veier. På dette veinettet kan det også fra 1. mai 2016 utstedes tidsbegrenset dispensasjon, eventuelt med veifølge, for mobilkraner med opptil 6 aksler på inntil 12 tonn og 72 tonn totalvekt. 

Alle transportører må søke om dispensasjon for spesialtransport. Det finnes noen unntak, og det gjelder blant annet forflytning av landbruksmaskiner og transport av ett udelelig kolli (se forskrift om bruk av kjøretøy § 5-6 og 5-7).

Veiene er inndelt i tre grupper når det gjelder spesialtransport

  • Veigruppe A: Veier som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veier som ikke har bruer.
  • Veigruppe B: Veier med øvrige bruer med ett kjørefelt
  • Veigruppe IKKE: Riksveier som det må søkes dispensasjon for i hvert enkelt tilfelle.  Man må se i veglisten for riksveier for å finne lovlige vekter og dimensjoner for disse veiene. Dette er gjort for å unngå misforståelser.

For transporter på veier i veigruppe IKKE må det alltid søkes om dispensasjon for hver enkelt transport. For transport på veigruppe A og B kan Statens vegvesen gi dispensasjoner for transport i en gitt tidsperiode.

Last ned