Logg inn på Di side

Gjer det sjølv: Di side gir deg tilgang til sjølvbeteningsløysingane våre.

Tenestene kan brukast av privatpersonar, bedrifter og andre organisasjonar.

Dersom du ikkje eig eit køyretøy eller har eit førarkort, opprettar vi ein unik ID for deg når du loggar inn. ID-en blir kopla til deg som person og blir berre brukt internt i Statens vegvesen sine system. Les meir om personvern og rettane dine.

Om Di side