Tegninger av forhåndsgodkjente prefabrikkerte kulvertelementer.

Håndbok V425 Prefabrikkerte kulverter – Elementtegninger gir teknisk veiledning om bruk av forhåndsgodkjente kulvertelementer. Håndboka og tegningene er i hovedsak en videreføring av grunnlaget som har ligget på vegvesen.no siden 2017, men noen forutsetninger og detaljer er revidert og rettet. Endringene er omtalt i håndboka.

Forhåndsgodkjenningen omfatter formtegninger og armeringstegninger av de prefabrikkerte elementene. Kulverter må prosjekteres, kontrolleres og godkjennes i henhold til kravene i vegnormal N400 Bruprosjektering, men forhåndsgodkjenningen av elementene legger til rette for en forutsigbar, rasjonell og effektiv prosess i alle ledd.

Håndbok V425 finnes på www.vegvesen.no/handboker

Tegningene, samt en av beregningsrapportene fra 2015, finnes nedenfor.

Last ned tegningene som PDF

Last ned tegningene som DWG

Det kan oppstå problemer med å åpne dwg-filer direkte fra nettleser. For å omgå dette kan du høyre-klikke på lenken, velge "Lagre mål som" og lagre dem lokalt på din maskin.

Beregningseksempel