Vi oppsummerer våre aktiviteter i en årsrapport og i tertialrapporter som kommer i juni og oktober.

I Statens vegvesens årsrapport finner du også en overordnet beskrivelse av organisasjonen, framtidsutsikter, nøkkeltall og regnskap.

Års- og tertialrapporter 2024

Års- og tertialrapporter 2023

Års- og tertialrapporter 2022

Års- og tertialrapporter 2021

Års- og tertialrapporter 2020

Års- og tertialrapporter 2019

Årsrapporter 2003–2018

Revisjonsberetninger 2016–2023