Artikkelen er over eitt år gammal, og innhaldet kan vere utdatert.

Statens vegvesen skal vedlikehalda Skårhaug bru på riksveg 15 ved Nordfjordeid.

Vi skal mellom anna bytta rekkverk og kantdragarar. Vi tar sikte på å starta i veke 41, og arbeidet vil på gå i 8 veker.

I samband med denne jobben stengjer vi avkøyrselen mot den kommunale vegen Ytre Skårhaug døgnet rundt i heile anleggsperioden.

Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid.
Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid. Foto: Statens vegvesen

– Vi forstår at ei slik stenging er utfordrande for trafikantane, men vi er nøydde til å setja tryggleiken først, både for våre arbeidsfolk og for alle trafikantar i området. Statens vegvesen skal syta for at riks- og europavegane er trygge også i framtida, og då er vi nøydde til også å tenka på tryggleiken undervegs. Også dei som arbeider på og langs vegane skal heim til nokon, og vi har ingen fleire å mista, seier byggeleiar Jon-Vegar Aga Kjærgaard i Statens vegvesen.

Omkøyring for dei som skal på dei kommunale vegane opp mot bustadfelta vil bli skilta.

Trafikken på riksveg 15 vil bli styrt med trafikklys.

Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid.
Riksveg 15 Skårhaug bru ved Nordfjordeid. Foto: Google Maps Street View
Aktuelt for fylke: Vestland