Bli kjent med vår dataplattform og teknologi

Vi er i en tidlig fase av utviklingen av neste generasjons dataplattform, Saga 2.0, som blir vår motorvei for lagring, behandling og deling av data.