Her kan du bestille tilgang til DATEX fra Statens vegvesen.

Informasjon i DATEX-format fra Statens vegvesen er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data.

Felt markert med * må fylles ut.

Bestill tilgang til DATEX

Følgende betingelser gjelder for bruk:

  1. Bruker av DATEX-formatet fra Statens vegvesen er ansvarlig for at informasjonen ikke blir forvrengt og / eller kan misforstås.
  2. Meldingsinnhold på norsk skal ikke oversettes til andre språk. I de tilfeller hvor det oppkonstrueres meldinger på norsk basert på Datex-koder, skal egen tabell/tjeneste for oversetting av Datex-koder fra engelsk til norsk benyttes.
  3. Brukernavn og passord som er mottatt for tilgang til DATEX-noden, anses som konfidensiell informasjon og skal ikke på noen måte videreformidles i sluttbrukerløsninger eller til sluttbrukere.
  4. Ved videreformidling av data i DATEX-format fra Statens vegvesen, skal Statens vegvesen alltid oppgis som kilde for informasjonen.
  5. Ved problemer og innmeldte feil som medfører nedetid av DATEX-noden, vil feilretting påbegynnes etter gjeldende IKT-rutiner i Statens vegvesen.
Du må godta betingelsene før du kan sende inn skjema.

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen. Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen.