Her kan du bestille tilgang til DATEX fra Statens vegvesen.

Informasjon i DATEX-format fra Statens vegvesen er gjort tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data.

Felt markert med * må fylles ut.

Bestill tilgang til DATEX

Følgende betingelser gjelder for bruk:

  1. Brukere av DATEX-data fra Statens vegvesen er ansvarlige for at informasjonen ikke blir forvrengt og/eller kan misforstås.
  2. Norske meldinger skal ikke oversettes til andre språk. Hvis en organisasjon lager meldinger på norsk basert på DATEX-koder, skal den bruke en egen tabell eller tjeneste til å oversette DATEX-kodene fra engelsk til norsk.
  3. Brukernavn og passord som gir tilgang til DATEX-tjenesten, er konfidensiell informasjon. Det er ikke tillatt å videreformidle denne informasjonen til andre sluttbrukere.
  4. Hvis organisasjonen videreformidler informasjon i DATEX-format fra Statens vegvesen, skal den alltid oppgi Statens vegvesen som kilde.
  5. Når problemer og innmeldte feil medfører nedetid av DATEX-tjenesten, følger feilrettingen IKT-rutinene til Statens vegvesen.
Godtar du betingelsene for bruk av DATEX?

Ikke skriv sensitive personopplysninger i skjemaet. Innholdet blir sendt ukryptert som e-post til Statens vegvesen. Statens vegvesen behandler opplysningene i tråd med personvernerklæringen sin.