OGC karttjenester er vår hovedplattform for å tilby geografisk informasjon basert på OGC-standarder.

Formålet med OGC karttjenester er å gjøre det enklest mulig å vise data fra ulike fagmiljø i kart.

De viktigste OGC-standardene for våre formål er

  • WMS – Web Map Services: En OGC-standard for å hente ut ferdig tegnede og georefererte kartbilder over internett. Her lar man WMS-serveren gjøre tegnejobben. WMS har også funksjonalitet for å be om detaljert informasjon for objekter i kartbildet (getFeatureInfo).
  • WFS – Web Feature Services: En OGC-standard for å hente ut geografiske datasett over internett. Brukes når klienten skal gjøre egen visualisering, databearbeiding eller tilsvarende.

Hvem kan bruke OGC karttjenester?

Alle kan benytte OGC karttjenester. Du trenger ikke å registrere en bruker på forhånd.

Kontaktinformasjon

Send oss gjerne tilbakemeldinger eller forslag til forbedring på e-post.

OGC karttjenester