Her finner du informasjon om de kartlagene vi tilbyr i OGC karttjenester.

Støyutsatte områder

Statens vegvesen har kartlagt støyutsatte områder langs riks- og fylkesveier. I OGC karttjenester finner du data tilrettelagt for WMS/WFS.

GetCapabilities

Nasjonal vegdatabank

Nasjonal vegdatabank (NVDB) er en database med informasjon om statlige, kommunale og private veier samt fylkes- og skogsbilveier. I OGC karttjenester finner du utvalgte data fra NVDB tilrettelagt for WMS og WFS.

GetCapabilities

Geofaglige rapporter

Statens vegvesens rapporter innen fagområdene geoteknikk, geofysikk, miljøgeoteknikk, hydraulikk, hydrologi, oseanografi, geologi, skred, drivsnø, naturfare, naturfareplan og vegteknologi er offentlig tilgjengelige.

GetCapabilities