30.05.24: Fra 1. september 2024 vil Datex 2.3 ikke lenger være tilgjengelig fra OGC.

Her finner du oppdatert informasjon og de siste nyhetene

Fra 1. september 2024 vil Datex 2.3 ikke lenger være tilgjengelig fra OGC»

30.05.24: OGC er på ny serverløsning og fått nye api-adresser. Vi ruter fra gammel til ny adresse i dag , men vil på sikt kun bruke nye adresser.

Vi anbefaler derfor alle til å gå over til nye adresser ved å bytte ut «https://www.vegvesen.no/kart/ogc/» i gammel med
«https://ogckart-sn1.atlas.vegvesen.no/» i ny adresse»

OGC karttjenester